محتوا
پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور از وزارت صنایع و معادن
گواهی عضویت در انجمن (سندیکا) آسانسور استان البرز
گواهی مهارتی نصب انواع آسانسورها و بالابرهای هیدرولیکی