طراحی
دپارتمان مشاوره شرکت مهندسی با محوریت انجام و عرضه خدمات فنی و مشاوره ای از جمله محاسبات اولیه، تهیه مشخصات فنی و اسناد مناقصات، سابقه ای بیش از ده سال دارد. شرکت با اعزام کارشناسان فنی خود به عنوان ناظر و یا مشاور در پروژه های خاص، مشتریان خود را در تمامی مراحل قبل و حین نصب آسانسور و پله برقی همراهی می نماید. خدمات مشاوره این شرکت به شرح ذیل می باشد:
گالری تصاویر